Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΥΙΖ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΜΙΤ

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΟ ΨΑΓΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

καντε κλικ εδώ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ Σαββατοκυριακο 1ο


 1. ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
  Συμπληρώστε το σταυρόλεξο και πατήστε το χειριστήριο Έλεγχος για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας. Οι απαντήσεις σας να δίνονται με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς τόνους.
  1   2   3   
  4   5   
  6   
  7   8   
  9   10   
  11   12   
  13   14   15   
  16   
  17   
  18   19   
  20   
  21   
  22   

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

  4.Πόσα μέτρα διανύει ένα ποδήλατο σε χρόνο 1s εάν τρέχει με ταχύτητα 1m/s.
  5.Ευθύγραμμη ομαλά ............ κίνηση
  7.Πόσο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύο ομόρροπων δυνάμεων 1Ν η καθεμία.
  8.Μια από τις δυνάμεις επαφής
  10.Μονάδα μέτρησης της απόστασης
  11.Μονάδα μέτρησης της δύναμης
  13.Εκτός από τη μέση ταχύτητα υπάρχει και η ............ ταχύτητα.
  17.Ιδιότητα της ύλης να διατηρεί την κινητική της κατάσταση.
  19.Η δύναμη με την οποία η γη έλκει τα σώματα.
  20.Σε πόσο χρόνο διανύει ένα ποδήλατο μια απόσταση 12m εάν τρέχει με ταχύτητα 4m/s.
  21.Όταν η τροχιά ενός κινητού είναι περιφέρεια κύκλου, η κίνηση ονομάζεται .......
  22.Φυσικό μέγεθος. Μονάδα μέτρησής του είναι το μέτρο.

  ΚΑΘΕΤΑ

  1.Μεγάλος φυσικός επιστήμονας.
  2.Έτσι ονομάζεται η δύναμη που αντικαθιστά δύο ή περισσότερες δυνάμεις.
  3.Μονάδα μέτρησης του χρόνου.
  6.Όργανο στο εργαστήριο φυσικής με το οποίο μελετούμε τις κινήσεις.
  7.Φυσικό μέγεθος.
  9.Μονάδα μέτρησης της μάζας.
  12.Ευθύγραμμη .......... κίνηση.
  14.Νόμος δράσης και ........
  15.Φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιούμε στη μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης.
  16.Φυσικό μέγεθος.
  18.Φυσικό μέγεθος το οποίο συχνά συγχέουμε με το βάρος.
 2. Δυναμική σε μια διάσταση με δύο δυνάμεις.


Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται ένα σώμα με την επίδραση δύο οριζοντίων δυνάμεων F1 και F2, όπως στο σχήμα. Αν η F2 έχει σταθερό μέτρο F2=40Ν, ενώ από 0-2s το μέτρο της F1 είναι 70Ν και στο διάγραμμα  δίνεται η ταχύτητα του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο, ζητούνται:
i)   Η μάζα του σώματος.
ii)  Το μέτρο της δύναμης F1 από 2s-5s.

Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή (t=0) ασκούμε πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=8Ν, μετατοπίζοντας το σώμα κατά 4m, μέχρι τη στιγμή t1=2s, όπου και μηδενίζουμε την ασκούμενη δύναμη. Ζητούνται:
i)  Η μάζα του σώματος.
ii)  Η μετατόπιση του σώματος μέχρι τη χρονική στιγμή t2=6s.

4.  Το σώμα Α του σχήματος, μάζας m=2kg, αφήνεται σε ένα σημείο λείου κεκλιμένου επιπέδου, από κάποιο ύψος h.
 Δίνεται η κλίση του επιπέδου θ=30° (ημθ= ½, συνθ=√3/2   και g=10m/s2.
i)  Να υπολογίστε το βάρος του σώματος Α.
ii) Να σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Α.
iii) Να αναλύσετε το βάρος και να βρείτε τις συνιστώσες του πάνω στους άξονες x και y που φαίνονται στο σχήμα.
iv) Να βρείτε (διεύθυνση φορά και μέτρο) τη δύναμη που ασκεί το σώμα Α στο κεκλιμένο επίπεδο.
v) Να υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματος και την απόσταση που θα διανύσει σε χρονικό διάστημα 4s.
vi) Αν από το ίδιο ύψος ενός όμοιου κεκλιμένου επιπέδου, ταυτόχρονα με το σώμα Α, αφεθεί το σώμα Γ, μικρότερης μάζας, τότε:
α) Το σώμα Γ θα αποκτούσε μικρότερη επιτάχυνση
β) Πρώτο στη βάση του επιπέδου θα έφτανε το Α σώμα.
γ) Το  Γ θα ασκούσε μικρότερη δύναμη στο επίπεδο.
δ) Η κίνηση του σώματος Γ θα ήταν ευθύγραμμη ομαλή.
Χαρακτηρίστε τις παραπάνω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες


Τις ασκήσεις πήρα από το http://dmargaris3.blogspot.gr και το http://users.sch.gr/pazoulis/yliko/A-lykioy/St-kinimatiki-dynamiki.htm