Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Εξασκηθείτε κάνοντας κλικ στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://examsos.yooblog.gr/χημεια-α-λυκειου
http://www.snet.gr/oldfiles/p1997/syn/ch-l1.htm
http://www.arnos.gr/oktonia/index.php?&taxi=3&mathima_lykeiou_id=947

Δεν υπάρχουν σχόλια: