Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ RICHARD FEYΝMAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: